بایگانی مربوط به فوریه, 2010

سیروس

جمعه, فوریه 5th, 2010 | دسته‌بندی نشده | 1 نظر

با سلام :به دوستان

خوشحا لم از اینکه باز میتوانم برای شما چیزی بنویسم.این روزها درایران التهاب زیادی در بین مردم بوجود آمده !یکطرف نزدیک شدن 22بهمن روز پیروزی مردم در رژیم گذشته بود.که امروزه باز به یک نوع چالش بین مرذم ودولت تبدیل شده است!وبعضی از مردم برای گرفتن حق خود دوباره قرار است به خیابانها بیائند که من پیشا پیش امیوارم هیچ اتفاق بدی برای هیج کس پیش نیاید.چون همه ایرانی هستیم ومیتوانیم بدون هیچ گونه برخورد خشنی از خواستهای هم مطلع شویم وبرای از بین بردن این کمبودها دست در دست هم گذاریم تا ایرانی آباد وآزاد داشته باشیم .اگر به گذشته ایران نگاه کنیم خواهیم فهمید هیچ ظلمی با هر شکلی تا ابد پایدار نخواهد ماند!

امروز در افغانستان با اینکه یک کشور فقیر وجنگزده برای مردم بیادگار گذاشتند!ولی دیدیم در جریان انتخابات چطور مردم ودولت با صبرواز خودگذشتگی توطئه جنگ طلبان را خنثی کردند.پس ما هم در ایران میتوانیم با تحمل نظرات یکدیگر از هر گونه آشوب جلوگیری کنیم.امیوارم چنین شود.    به امید موفقیت:سیروس

پیوندها

متا

جستجو